• חזון אי"ש 23, בני ברק, ישראל
  • עזרא 32, אהרונוביץ 12, סוקולוב 41, בני ברק ישראל